westopedia

Ranch sorting (Team Sorting )

     Z bogactwa konkurencji western i rodeo chciałbym przedstawić następną , RANCH SORTING (Team Sorting).

Ranch Sorting jest konkurencją zespołową, polegającą na wycinaniu pojedynczych sztuk bydła ze stada i umieszczeniu ich w odrębnym kojcu. Drużyna (team) składa się z dwóch zawodników, którzy przed rozpoczęciem konkurencji znajdują się w jednym kojcu (zagrodzie) . W drugim kojcu znajduje się dziesięć sztuk bydła oznaczonych numerami od 0 do 9, oraz jedna lub dwie sztuki bez numeru (blank or trash cow).


Sędzia przez podniesienie chorągiewki daje sygnał o gotowości do startu. Cielaki są sortowane według kolejności numerów, jeżeli jako pierwszy został wylosowany np. numer 7 następny będzie 8,9,0,1 itd. Czas trwania konkurencji to 60 , 75 lub 90 sekund (decyduje o tym – storting division) Czas liczymy od momentu, kiedy nos pierwszego konia przekroczy linię bramki łączącej oba kojce.
Jeśli jakakolwiek część ciała „ nieodpowiedniego” cielaka przekroczy linię bramki (start – faul) następuje dyskwalifikacja. Tak samo jeśli jakaś część ciała już wysortowanej sztuki przekroczy tę linię w kierunku przeciwnym.
Sortowane jest tylko bydło numerowane. Jeżeli cielak bez numeru przekroczy linię start – faul następuje dyskwalifikacja drużyny. Zwycięża drużyna która w określonym czasie przepędzi do drugiego kojca najwięcej cieląt. Jeżeli przed upływem czasu dwie lub więcej drużyn przemieści dziesięć sztuk do drugiego kojca, zwycięża ta która uczyniła to w krótszym czasie.

Optymalne wymiary areny to: średnica x – 50 – 60 foots (15 – 18,5 m)
bramka pomiędzy kojcami z – 12 – 16 foots ( 3,5 -5,0 m )
Obydwa kojce powinny mieć te same wymiary.

Ranch Sorting można rozgrywać również na arenie otwartej, przedzielonej na dwie części z bramką o tych samych wymiarach. Zasady rozgrywania są te same , jedynie drużyna składa się z trzech zawodników.
Konkurencję tą można rozgrywać na dwa sposoby;
- jeden zawodnik wycina sztuki ze stada a drugi pilnuje bramki (w obie strony) - lub robią to na zmianę.
W załączonych filmach widać, że jest to konkurencja dla wszystkich, zarówno dla świetnych jeźdźców i wspaniale ujeżdżonych koni jak i dla dzieci.

http://pl.youtube.com/watch?v=vEPKQCQUVaQ&feature=related
http://pl.youtube.com/watch?v=sABLuVcxpfM&feature=related
http://pl.youtube.com/watch?v=bb2nxcTI7T4&feature=relate