Wiosenne porządki Polish Cowboy Race

Wraz z nadejściem wiosny działacze skupieni wokół Polish Cowboy Race poinformowali o znaczących zmianach jakie zostały wprowadzone w regulaminie organizowania, rozgrywania i uczestnictwa w zawodach Polish Cowboy Race na 2017 rok.
Regulamin został całkowicie zmieniony w stosunku do obowiązującego w roku ubiegłym. Kolorem zielonym oznaczono kilka najważniejszych zmian.