Newsy

Nowe władze PLWiR

Dnia 24 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Walne Zebranie powołało Zarząd w nowym składzie. Prezesem Zarządu PLWiR został wybrany Andrzej Szubart. Pełny skład władz Ligi:
Zarząd:
Prezes Zarządu – Andrzej Szubart
Wiceprezes Zarządu – Aleksandra Misztak
Wiceprezes Zarządu - Tomasz Turkowski

Sekretarz Zarządu – Agnieszka Jaśkiewicz

Skarbnik – Marek Kociok
Członkowie Zarządu:
Członek Zarządu – Marta Abramczyk
Członek Zarządu – Marek Godzina
Członek Zarządu - Magdalena Pokój
Członek Zarządu - Szymon Wierzchosławski
Komisja rewizyjna:
: Przewodniczący - Andrzej Truskowski
Członek komisji - Adrianna Kapla
Członek komisji - Witold Dzięcioł

Przypominamy, Polska Liga Western i Rodeo jest jednym z najstarszych podmiotów w naszym kraju zajmujących się promocją polskiego western ridingu. Jako stowarzyszenie została zarejestrowana w 2002r. i od tego roku organizuje Mistrzostwa Polski PLWiR- jedna z największych imprez w Polsce w konkurencjach westowych. Niestety od kilku lat PLWiR zmaga się z licznymi problemami dotyczącymi frekwencji widzów i zawodników na zawodach oraz ilością zarejestrowanych i czynnych członków. Z pewnością przed prezesem i nowo powołanym zarządem stoi wiele wyzwań, które miejmy nadzieję uda się rozwiązać z pozytywnym skutkiem.

Źródło:
http://plwir.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=546:2018-03-01-15-38-53&catid=38:komunikatywalnezgromadzenie&Itemid=108
http://plwir.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=50