Chcę startować w konkurencjach szybkościowych Pytania i odpowiedzi


Co to są „szybkościówki”?

Mówiąc „szybkościówki”, mamy na myśli przede wszystkim konkurencje: „barrel racing” (wyścig wokół beczek) oraz „pole bending” (wyścig wokół tyczek). Należą one do konkurencji rodeo (nie western) i rządzą się specyficznymi dla siebie regułami. Rozgrywane są na czas (wygrywa najszybszy przejazd). Tym niemniej prawidłowa technika pokonywania przez konia slalomu odgrywa również ogromną rolę w sukcesie.
To piękne, dynamiczne konkurencje, wyzwalające ogromne emocje wśród startujących i publiczności. Cieszące się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Proste i zrozumiałe dla każdego przyglądającego się rozgrywkom. Schemat zawsze jest jeden: przy „barrel race” są to trzy beczki ustawione w trójkąt, przy pole bending - sześć tyczek ustawionych pionowo w linii prostej.
 

Chcę startować w konkurencji „Trail”

Pytania i odpowiedzi
 

Barrel Race

Czy twój koń jest niecierpliwy; wierci się i wręcz „tańczy” przed bramą startową? W poniższym tekście przedstawię siedem, podstawowych porad, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego typu problemów.
 

Wszystko, co powinno wiedzieć się o Barrel Racing

,,Beczki"
Schematy są dwa, ponieważ można zacząć przejazd od lewej bądź od prawej beczki. Przepisy ustalane są oczywiście przez Polską Ligę Western i Rodeo i są następujące:
 

Steer Wrestling - Rodeo

Szybkość i siła to słowa, które najlepiej określają konkurencję Steer Wrestling. Stwierdzenie to popiera rekord świata ustanowiony przez trzech zawodników wynoszący 2,4 sekundy – Steer Wresting jest więc, najszybszą konkurencją rodeo.